Tryggt och hållbart arbetsliv
Ge dina anställda bra förutsättningar för ett bra arbetsliv

En investering i medarbetarna

Som arbetsgivare är det av stor vikt att din personal mår bra, att de trivs på arbetsplatsen, är motiverade och utvecklas enligt uppsatta mål. I den bästa av världar förblir dina anställda friska utan skador eller sjukdomar.

Att som chef och arbetsgivare erbjuda stöd och support vid en eventuell skada eller sjukdom skapar förtroende mellan chef och medarbetare som gör att den anställde kan känna sig trygg oavsett vad som händer. Idag drabbas allt fler av stressrelaterade sjukdomar, något som markant ökat senaste åren. 

 

Även om det idag pratas mycket mer om psykisk ohälsa och även om arbetsgivarens ansvar förtydligats de senaste åren, upplevs det för många som en skam att bli sjukskriven för utmattningssyndrom. Många drabbade vill initialt inte kännas vid symptom som till exempel sömnsvårigheter, nedstämdhet och oro samtidigt som vi vet att ju snabbare vi kan sätta in insatser ju större är chansen att medarbetaren inte hamnar i en sjukskrivning. 

Ta hand om dina anställda

Så här kan arbetsgivare förebygga ohälsa hos sin personal

Som arbetsgivare finns det mycket du kan göra för att förebygga ohälsa och framförallt psykisk ohälsa som för många än idag kan innebära ett stigma. Vilket bekräftas av Mckinseys rapport som handlar om att hitta strategier för hur man kan hantera mental ohälsa på arbetsplatser.

Genom att erbjuda dina anställda tjänstepension med sjukförsäkringen Movestic Må Väl ger du dem ett komplett skydd. Försäkringen förebygger stressrelaterad ohälsa, ger ekonomisk skydd under långtidssjukskrivning och som hjälper till i återgång till arbete. Tjänsterna Movestic Omtanke och Movestic Kom tillbaka ingår båda i sjukförsäkringen Movestic Må Väl. Movestic Må Väl ingår i vår tjänstepensionslösning och kan skräddarsys efter företagets behov.

 

Jag vill veta mer

 

 

 

Ta hand om dina anställd när hen blir sjuk

Ökad ekonomisk trygghet med en sjukförsäkring

Att drabbas av en skada eller långvarig sjukdom innebär ofta en ekonomisk påfrestning för den anställde.

Ersättningen, det allmänna skyddet från Försäkringskassan, är begränsat och täcker maximalt 25 600 kronor per månad brutto. Har den anställde en högre lön blir inkomstbortfallet extra kännbart. Movestics sjukförsäkring är en del av vår tjänstepensionslösning. Med hjälp av sjukförsäkringens skydd kompletterar den ersättningen från Försäkringskassan (upp till 90 procent av den anställdes lön) och ger möjligheter för den anställde att fokusera på rehabilitering i stället för att oroa sig för en ansträngd ekonomi.

Tryggheten ökar ytterligare för den anställde med premiebefrielse och återbetalningsskydd som ingår i sjukförsäkringen. Premiebefrielse innebär att pensionspremien fortsätter att betalas in även vid en långtidssjukskrivning. Återbetalningsskyddet skyddar det sparade kapitalet om den anställde skulle gå bort innan hen fyllt 65 år. Kapitalet betalas då ut till den förmånstagare som personen själv valt.

 

Jag vill veta mer

 

 

Ekonomisk trygghet på flera sätt

Stressrelaterad psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukskrivningarna och leder ofta till lång sjukfrånvaro

Movestics sjukförsäkring innehåller därför en förbyggande tjänst för att i tid upptäcka och förhindra stressrelaterad sjukdom. Och på det sättet ge goda förutsättningar för ett långt arbetsliv och en bra pension. Movestic Omtanke är en digital hälsokoll som kartlägger stress, sömn och allmänna hälsofrågor. Upptäcks förhöjd risk för utmattningsyndrom erbjuds coachning och hjälp, digitalt och fysisk rådgivning om så önskas.

I det första steget erbjuds den anställde att svara på frågor framtagna av Karolinska institutet om sömn, stress och aktivitet. Baserat på svaren kan personen sedan erbjudas ett insiktsprogram där man under två veckor mäter just ovanstående. Den anställde får realtidsdata om sitt mående och stöd från en digital coach för att tolka datan. Efter avslutat program sitter den anställde ned med en coach och summerar insikterna. Samt får hjälp med en väg framåt för att, baserat på sin data, kunna göra justeringar i vardagen för att skapa ännu bättre förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. För dem där det finns behov av ytterligare stöd erbjuds ett längre coachprogram. Där man tillsammans med sin coach jobbar vidare med insikterna för att sedan mäta igen efter ett antal månader. Många blir förvånade när de ser i vilka situationer stressnivåerna går upp och baserat på det kan de göra förändringar för att påverka sitt mående.

 

Jag vill veta mer

Utmattningssyndrom
LÄS MER

Ta del av hur andra bolag gör
I rapporten “Tjänstepension i medelstora bolag” får vi svar på hur medelstora bolag, företag mellan 50-300 anställda utan kollektivavtal hanterar tjänstepensionen bland sina anställda.
Tillbaka till kontoret, kul eller stressande?
Efter nästan två år av distansarbete och flexibla arbetsplatser är det extra viktigt att uppmärksamma frågor kring stress och psykisk ohälsa när många återgår till kontoret igen.
kontakta oss
Vill du veta mer?
Har du frågor eller vill veta mer om Movestic och vad vi erbjuder. Hör gärna av dig till oss på 08-120 39 320 eller maila till kund@movestic.se.