Movestic Omtanke

Minska risken för stressrelaterad ohälsa med Movestic Omtanke

Allt fler upplever stress i sin vardag och sjukskrivningstalen på grund av stressrelaterad ohälsa rapporteras stiga. Vi tar detta på största allvar och vill ge förutsättningar för alla att må bra och hålla hela arbetslivet.

Att förstå kroppens signaler i tid för att kunna förebygga sjukskrivning och stressrelaterad ohälsa är ett sätt. Att lära sig om återhämtning ett annat. Vår tjänst Movestic Omtanke är en förebyggande tjänst som hjälper individen att tolka och förstå kroppens signaler, sin biodata och genom digital coaching förändra negativa mönster och förstå sin individuella återhämtning.

Efter insiktsprogrammet uppger 77 procent av deltagarna att de upplever ökad förståelse för kroppens balans och 56 procent att de redan under programmet genomfört förändringar i sin vardag baserat på nya insikter. 

Movestic Omtanke är en del av sjukförsäkring Må väl.

Movestic Omtanke

Förändring mot ett starkare jag

Movestic Omtanke är en tjänst som hjälper till när stressen är för hög. Genom att titta på och analysera varje individs biodata skräddarsys personlig coaching löpande. Den digitala coachen Linus stöttar när och där det behövs och genom insikter stärks förändringen mot ett starkare jag med balans i livet.

Metoden är framarbetad av Linkura och bygger på många års omfattande forskning från Linköpings Universitet. Genom att stegvis arbeta med personlig datadriven beteendeförändring med hjälp av digitala verktyg i vardagen har till exempel 47 procent angett ett ökat upplevt välmående.

Fokuserad tjej vid laptop

Steg 1 - Hälsokoll

Genom att svara på frågor om stress, sömn och allmänna hälsa kartläggs risken för att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Alla som omfattas av Må väl sjukförsäkring har möjlighet att en gång per kalenderår ansöka om att göra hälsokollen

Kartläggningen görs digitalt och ger direkt återkoppling. Om risk för utmattningssyndrom upptäcks erbjuds deltagaren att fortsätta till steg 2 för att samla insikter och kunnande om sin egen kropp genom mätning av biodata*.

Om låg eller ingen risk för stressrelaterad ohälsa upptäcks erbjuds deltagaren att få ta del av tips och digitala föreläsningar för att bibehålla och stärka sin hälsa och förmåga till återhämtning.

Steg 2 - Insiktsprogrammet

Med hjälp av en EKG-mätare samlar delatagaren in biodata*. De personliga mätvärdena analyseras och genom daglig coachning via vår digitala coach Linus*  byggs insikter och förståelse om vad som orsakar stress och när återhämtning sker. Det ger möjlighet och stärkt förmåga att förstå, förändra och ta ansvar för sin hälsa och sitt välmående.  Insiktsinsamlingen varar mellan tre till tio dagar och avslutas med ett personligt coachmöte där en personlig hälsoplan diskuteras och om ytterligare coaching behövs får deltagaren möjlighet att fortsätta och få utökat stöd i steg 3.

Bil på en mobil med testresultat
Tjej som andas ut och tar det lugnt

Steg 3  - Coachingprogrammet

Ibland krävs mer för förändring. Genom att fortsätta samla in och analysera den egna objektiva biodatan så stärks insikterna och den datadriva beteendeförändringen ytterligare. Dessutom kompletteras biodata och digital coaching via Linus med personlig coaching i form av samtal. Mellan samtalen följer coachen löpande deltagarens arbete i appen, skickar övningar och svarar på frågor. Genom insikter och små förändringar i vardagen stärks nya vanor och rutiner under perioden.

Vanliga frågor om Movestic Omtanke

Linus är den digitala coachen som hjälper användaren till förändring för ett stärkt välmående. Linus är särskilt bra på att ge stöd vad gäller stress utifrån de signaler (biodata) som EKG-mätare samlar in.

Biodata är mätvärden som EKG-mätaren från Linkura fångar upp. Enkelt beskrivet påverkar din stressnivå och olika aktiviteter din hjärtfrekvens: EKG-mätaren fångar upp när din stressnivå är hög men också när du återhämtar dig. Genom att arbeta med biodata i kombitation med coaching har Linkura nått goda resultat i att minska risken för stressrelaterad ohälsa.

Insamling av biodata i ett insiktsprogram innebär att den försäkrade mäter sina stressnivåer med hjälp av en EKG-mätare. EKG-mätaren ger ifrån sig objektiva data som visar hur stressnivåer, sömn, fysisk aktivitet och återhämtning fördelas under dygnet.

Först mäter man i tre dagar och gör en nulägeskoll, så kallad stresscheck. Därefter bokas ett samtal med en hälsocoach som hjälper till att ta fram en personlig plan att jobba med. Därefter mäter man ytterligare sju dagar där den du med hjälp av den digitala coachen Linus utforskar och experimenterar med din mätning i syfte att upptäcka och göra justeringar i vardagen som kan motverka skadlig stress.

Studier har visat att upp till 40% har en felaktig uppfattning om sin fysiologiska belastning när man får göra en självskattning. Genom biodatan får den försäkrade en objektiv bild av sitt hälsoläge och insikter om vad de själva kan göra för att påverka sitt välmående. Som ett starkt bevis för värdet i biodata lyckas Linkura i regel hjälpa 75% av de som befinner sig i hög risk för utmattning att ändra sitt beteende och hitta en ny balans i tillvaron.

Alla som har en tjänstepensionsplan via Movestic omfattas av vår Må Väl sjukförsäkring där Movestic Omtanke ingår som ett förebyggande skydd.

Om du vill anmäla intresse för att ta del av Movestic Omtanke loggar du in på Mina sidor och fyller i ett ansökningsformulär.

Nej, förmånerna kan inte tecknas separat. Movestic Må väl är en del av vår tjänstepensionsplan, du kan teckna själv eller ringa till oss för att få veta mer.

Nej, förmånerna går inte att välja bort, de ingår alltid i sjukförsäkring Må väl som är en del av vår pensionsplan. Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.

Om Movestic Omtanke

Innan insiktsprogrammet hade jag inte en aning om vilka aktiviteter som skapade belastning eller återhämtning i min kropp. Det har verkligen varit en aha-upplevelse att se svart-på-vitt vad som pågår där inne. Tack vare små förändringar jag kunnat göra sitter jag plötsligt på tåget hem efter jobbet och har energi kvar! 

Kristian, 40

Nöjd, avslappand man som sitter på en balkong
movestic omtanke

Insiktsprogrammet har gett mig flera konkreta insikter både om min sömn, återhämtning och motion. Det gör att jag framöver bättre kan prioritera det som fungerar bra och minska på det som skapar onödig belastning. För mig handlar det till exempel om att hålla i min goda sömn och att försöka bryta långa perioder av arbete utan paus.

Annika, 35 år

Likura logo

Omtänksamt samarbete

Linkura är företaget som står bakom den tjänst som vi på Movestic erbjuder i vår sjukförsäkring Må väl (som en del av tjänstepensionsplanen). En omtänksamt samarbete med en gemensam grund i tron på att hjälpa människor och företag att skapa ett hållbart arbetsliv.

Linkura är företaget som vuxit fram ur nyfikenhet, digitalt och tekniskt nytänk och passion för att förbättra människors hälsa. Allting startade på Linköpings Universitet under sent 00-tal då medicin- och ingenjörsteknik möttes och en gemensam grund för Linkura skapades. Ett samarbete som nu gör det möjligt att enkelt samla in och bearbeta objektiv individuell biodata och utifrån detta erbjuda både digital och personlig coaching för att genom insikt och datadriven beteendeförändring skapa skillnad och ett bättre och starkare måeende. En tjänst som vi på Movestic är stolta att erbjuda till alla som är försäkrade via vår sjukförsäkring.

"Vi är både stolta och glada över att samarbeta med Movestic och därmed ge fler möjlighet att få tillgång till digitala träningsprogram för mental kondition. Förhoppningsvis kan vi tillsammans bidra till ett ökat välmående och undvika onödiga sjukskrivningar på grund av stress och utmattning."

Boel Sjöstrand, vd för Linkura.

Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.