Anmäl till Movestic Omtanke

Är du försäkrad via sjukförsäkringen Movestic Må väl och vill ta del av vår tjänst Omtanke för att minska stressen i din vardag, bygga ett starkare jag och hitta balans livet? Så här gör du.
Bild på en vit siffran ett på blå bakgrund

Anmäl till Movestic

Första steget för att du ska kunna ta del av tjänsten Movestic Omtanke är att kontakta oss på Movestic.

För att du ska kunna ta del av din sjukförsäkring behöver du kontakta oss på Movestic. Genom att logga in på Mina Sidor hittar du formuläret som du fyller i och skickar till oss. 

 

Anmäl här

Bild på en vit siffran två på en blå bakgrund

Hälsokoll

I steg två kommer du att bli kontaktad av vår samarbetspartner Linkura för att göra en enkel hälsokoll.

Du kommer att få svara på nio frågor som ligger till grund för att avgöra om du är i risk för stressrelaterad ohälsa. Du får svar direkt och om du är i riskzon kommer du få möjlighet att beställa nästa steg.

Läs mer om Omtankes olika steg

Bild på en vit siffra tre på en blå bakgrund

Insikt och datadriven beteendeförändring

Om du är i riskzon för stressrelaterad ohälsa har du möjlighet att gå vidare.

Under steg tre får du möjlighet att arbeta med insiker för att förändra beteenden och minska din stress. Du bestämmer själv om du vill gå vidare.

Varken Movestic som försäkringsbolag eller din arbetsgivare kommer att ha möjlighet att ta del av dina uppgifter eller data. Du kan lungt och tryggt fokusera på att må bättre och hitta balans i livet med hjälp av Movestic Omtanke och Linkura.

Hur fungerar Movestic Omtanke?

Allt du behöver göra för att ta del av Movestic Omtanke är att logga in på Mina sidor och fylla i ett ansökningsformulär. 

 

Till Mina sidor

Alla som har en tjänstepensionsplan via Movestic omfattas av vår Må Väl sjukförsäkring där Movestic Omtanke ingår som ett förebyggande skydd.

Om du vill anmäla intresse för att ta del av Movestic Omtanke loggar du in på Mina sidor och fyller i ett ansökningsformulär.

En gång per kalenderår.

Om du genomgått insiktsprogram (med eller utan personlig coachning) måste du vänta 12 månader innan Omtanke kan användas på nytt (så kallad återkvalificeringstid).

Det finns ingen "slutålder" för tjänsten och om du slutar din anställning och försäkringen upphör att gälla så får du slutföra behandlingen.

Nej, en arbetsgivare får inte veta om en anställd har ohälsa. Den anställde (den försäkrade) anmäler själv att den vill använda Movestic Omtanke direkt till oss.

Vi får uppgift om vem som har gjort hälsokoll, insiktsprogram och fått coachning för vår statistik och uppföljning.  Om vi får in en skadeanmälan på sjukförsäkringen (om du sjukskrivs) kan handläggaren inte se om du har använt Movestic Omtanke.

Om du vill och orkar får du fullfölja insiktsprogam och coaching. Du kommer inte att nekas ersättning för inkomstbortfall från din sjukförsäkring för att du har använt Movestic Omtanke. Det kan dock finnas andra begränsningar i rätten till ersättning från sjukförsäkringen. Läs mer i försäkringsvillkoret 

Vi hoppas så klart att du fått insikter och stärkt ditt mående och hittat balans i livet. 

Movestic Må väl kan du använda en gång per kalenderår, därför måste 12 månader passera innan du kan använda tjänsten på nytt. 

Tjänstepension till företag
Tjänstepensionslösningar som passar ditt företag oavsett verksamhet eller antal anställda. Låt oss tillsammans ta fram en plan för ert pensionssparande.