Ökad trygghet för dina medlemmar
Försäkringar för livet och hälsan ger dina medlemmar ökad trygghet.
Medlemsförsäkringar

Våra medlemsförsäkringar
Ge organisationens medlemmar trygghet och mervärde genom att erbjuda dem försäkring för dem själva och deras närstående.

Trygghetsförsäkringar via organisationer, förbund eller föreningar har många fördelar för medlemmarna. Försäkringslösningar anpassade efter medlemmarnas familjesituation och som även kan behållas när man byter jobb är mycket uppskattade. Här ger organisationen, förbundet eller föreningen en grund som bidrar till att skapa långsiktig trygghet och livskvalitet. 

Heltäckande utbud

Din organisation kan teckna följande försäkringar:

  • Livförsäkring, med och utan förtidskapital
  • Olycksfallsförsäkring
  • Sjukförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Allvarlig sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkring
Heltäckande utbud
Anpassade försäkringslösningar
Vi kan anpassa våra försäkringspaket så de passar med vad din organisation vill förmedla till era medlemmar.