Företag Privat

Spara i depå

Hos oss kan du spara till din pension eller investering i fler tillgångsslag än fonder. Det gör du via depå hos det institut vi samarbetar med. Du kan exempelvis investera i strukturerade produkter (med eller utan kapitalskydd), aktier, ETF:er och ränteplaceringar.

I vår depåförsäkring samarbetar vi med Garantum Fondkommission

Garantum erbjuder private banking- och kapitalförvaltningstjänster.