Företag Privat

Spara i depå

Hos oss kan du spara till din pension eller investering i fler tillgångsslag än fonder. Det gör du via depå hos någon av de institut vi samarbetar med. Du kan exempelvis investera i strukturerade produkter (med eller utan kapitalskydd), aktier, ETF:er och ränteplaceringar.

Vi samarbetar med följande depåinstitut: 

Alla våra samarbetspartners erbjuder private banking- och kapitalförvaltningstjänster.