Företag Privat

Våra fonder

Vi har ett brett utbud av fonder som ger dig möjlighet att välja de fonder som är rätt just för dig och ditt sparande. För den som tycker det är svårt med själva valet finns hjälp att få.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Hos oss finns fonder för alla

Brett utbud, hög kvalitet och hållbarhet
Är hållbarhet eller prisnivå viktigt för dig? Eller vill du välja fonder från en särskild region? Eller tycker du att aktiv eller passiv förvaltning är viktigast? I vårt utbud hittar du lätt rätt.

Skillnaden mellan aktiv och passiv förvaltning
En passiv förvaltning eller indexfonder har ofta en låg avgift och följer ett givet index.En aktiv förvaltning har i motsats till passiv en målsättning om att avvika från index. Förvaltaren väljer värdepapper utifrån egen analys av vad som bedöms kommer att ge den bästa avkastningen i framtiden utifrån vald risknivå. En aktivt förvaltad fond har därför oftast en lite högre avgift.

Hållbarhet
Vi erbjuder många fonder med hållbar inriktning. Det kan var fonder som aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller fonder som på andra sätt aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. 

Löpande utvärdering
Vi väljer fonder efter en strukturerad process, vilket gör att vi letar världen över efter förvaltare med unik kompetens. Vi tar också hänsyn till efterfrågan och våra kunders önskemål när nya förvaltare ska väljas in.

Vi följer upp fonderna löpande för att säkerställa att de alltid håller hög klass och för att kunna anpassa oss snabbt. Vi är transparenta i vår uppföljning och byter vid behov ut de fonder som av en eller annan anledning inte längre uppfyller våra krav.

Vill du ha experthjälp?
För dig som vill överlåta placeringsbesluten åt våra experter finns våra fondpaket. Ett fondpaket är en kombination av fonder från vårt kvalitetssäkrade fondutbud och de uppdateras och justeras i takt med att marknaden förändras.

Fondpaketen - det enklaste valet

Om du inte vill välja fonder själv finns våra fondpaket. Varje fondpaket är en kombination av fonder från vårt fondutbud. Här är det våra experter som tar hand om placeringsbesluten. De uppdaterar och justerar innehållet i fondpaketen i takt med att marknaden förändras. Bekvämt och enkelt för dig. 

Läs mer