Företag Privat

Så väljer Movestic fonder

Hos oss slipper du välja bland tusentals fonder. Våra experter har valt ut de fonder som de anser är bäst för långsiktigt sparande. De övervakar ständigt både fonderna och marknaden för att säkerställa att du får de bästa förutsättningarna för ditt pensionssparande.

Det här kännetecknar vårt fondutbud

  • Förvaltarna har erkänt hög kompetens och goda förvaltningsresultat
  • Noga utvalda och sammansatta fonder som du, utifrån din egen risknivå, enkelt bygger en portfölj av
  • Tydligt aktivt eller passivt förvaltade fonder – du betalar rätt pris för den förvaltning du får
  • Minst 75 procent av fondutbudet ska vara hållbart, för att du ska kunna investera ansvarsfullt
  • Fokus på fonder med svenska och nordiska fondförvaltare, som investerar i små och medelstora bolag
  • Många nischade fonder med lokal geografisk förankring
Vad gör vi som är annorlunda?
  • Vi väljer bort ”smygindexprodukter”, det vill säga fonder som tar ut en hög avgift trots minimal förvaltning
  • Vi anpassar oss snabbt efter vilket behov som finns på marknaden

Topprankas av försäkringsförmedlare!

Movestics fondutbud topprankas av försäkringsförmedlare – rådgivningsexperterna för ditt pensionssparande.

**Rankas som tvåa i CMA Research, Försäkringsförmedlare Liv 2016


Fondpaketen är pricken över i:et

Med vårt kvalitetssäkrade fondutbud som bas kombinerar vi fonder i ett antal fondpaket.

Med ett fondpaket tar våra experter hand om placeringsbesluten. De uppdaterar och justerar innehållet i fondpaketen i takt med att marknaden förändras

Läs mer

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.