Företag Privat

Movestic Sverige

Movestic Sverige förvaltas av Lannebo Fonder som är ett av Sveriges bästa förvaltarbolag. Martin Wallin är ansvarig för fonden, har lång erfarenhet av att förvalta svenska aktiefonder. Förvaltningen har utmärkt sig som en av de bästa av Sverigefonder genom åren.

Movestic Sverige investerar i välskötta bolag på Stockholmsbörsen. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori.

Fondavgift: 1,40 %

Om förvaltarbolaget

Lannebo Fonder är ett fristående fondbolag som bedriver aktiv förvaltning med inriktning på svenska aktier och svenska och nordiska räntepapper. Lannebo Fonder har funnits sedan år 2000, har sitt huvudkontor i Stockholm och förvaltar idag cirka 60 miljarder kronor. Företaget har cirka 30 anställda.

Läs mer om Lannebo Fonder

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

 

 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.