Företag Privat

Movestic Sverige Småbolag

Movestic Sverige Småbolag förvaltas av Carnegie Fonder. Förvaltare är Viktor Henriksson som har lång erfarenhet av förvaltning, bland annat genom 4:e AP-fonden.

Movestic Sverige Småbolag investerar endast i mindre, välskötta kvalitetsbolag. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori.

Fondavgift: 1,50 %

Om förvaltarbolaget

Carnegie Fonder är ett av Nordens ledande förvaltarbolag med 60 miljarder kronor i förvaltat kapital. Företaget grundades 1988 och har idag 35 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Läs mer om Carnegie Fonder

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.