Företag Privat

Movestic Korta Räntor Plus

Movestic Korta Räntor Plus förvaltas av Evli. Evli har ett mycket starkt och erfaret team för aktiv förvaltning av räntor. Ytterst ansvarig för fonden är Mikael Lundström, som har 15 års erfarenhet av ränteförvaltning och anses som något av en pionjär på den europeiska kreditmarknaden.

Movestic Korta Räntor Plus är en fond som försöker hitta ett sätt att dra nytta av olika räntelägen. Fonden investerar i en mix av statspapper och företagsobligationer med genomsnittliga löptider på max två och ett halvt år. Det gör att fonden kan få en god avkastning utan att ta alltför stor risk. Investeringsuniversumet  förändras  om ränteläget eller andra förutsättningar ändras. Fonden kommer  att investera i korta räntor och ha en förhållandevis låg risk.

Fondavgift: 0,90 % 

Om förvaltarbolaget: 

Evli är en finsk oberoende investmentbank som bland annat erbjuder kapitalförvaltning. Evli, som startade 1985, har cirka 80 miljarder kronor i förvaltat kapital och 200 anställda.

Läs mer om Evli

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

 

 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.