Företag Privat

Movestic Healthcare

Movestic Healthcare förvaltas av AXA Framlington, och investerar i bolag kopplade till läkemedels- och hälsovårdsindustrin.

Movestic Healtcare förvaltas av AXA Framlington, ett brittiskt dotterbolag till AXA-gruppen. Förvaltarteamet består av Mark Hargraves, Linden Thomson och Dani Saurymper. Fonden erbjuder en tydlig aktiv förvaltning i sektorer med koppling till hälsovård och investerar i såväl stora som medelstora bolag. 

Fondavgift: 1,60 %

Om förvaltarbolaget

AXA Framlington är specialiserade på aktieinvesteringar och utgår från London och Paris. Förvaltarbolaget är en del av AXA Investment Managers, ett globalt investmentbolag inom AXA-gruppen, som förvaltar över 6450 miljarder kronor och har cirka 2400 anställda.

Läs mer om AXA Framlington

Basfakta för investerare (KIID) 

Fondinformation

 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.