Företag Privat

Movestic Globala Tillväxtmarknader

Movestic Globala Tillväxtmarknader förvaltas av amerikanska Van Eck. Förvaltaren heter David Semple och har lång erfarenhet inom tillväxtförvaltning. I teamet ingår även tre andra förvaltare.

Movestic Globala Tillväxtmarknader investerar endast i bolag som är verksamma i äkta tillväxtmarknader. Fokus ligger på tillväxtbolag av alla storlekar. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori. 

Fondavgift: 1,60 %

Om förvaltarbolaget:

Van Eck är ett partnerägt bolag som i huvudsak förvaltar pengar åt institutionella aktörer. Företaget som grundades 1955 har huvudkontor i New York och förvaltar idag 250 miljarder kronor.

Läs mer om Van Eck

Basfakta för investerare (KIID) 

Fondinformation

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.