Företag Privat

Movestic Global

Movestic Global förvaltas av Massachusetts Financial Services (MFS), som är en av världens ledande aktiefondförvaltare. Förvaltningsteamet består av sex personer med i genomsnitt mer än 20 års erfarenhet av global förvaltning. Teamet leds av Steve Gorham.

Movestic Global investerar i aktier över hela världen. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori. Fonden har en tydlig inriktning mot så kallad value-förvaltning, dvs undervärderade bolag av god kvalitet och med god lönsamhet.

Movestic är det enda fondförsäkringsbolaget i Sverige som erbjuder en globalfond, förvaltad av MFS.

Fondavgift: 1,50 %

Om förvaltarbolaget

MFS är ett mycket framgångsrikt amerikanskt kapitalförvaltningsbolag, med tydlig inriktning på aktiv förvaltning. MFS startade 1924 och förvaltar idag cirka 3 700 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Boston och totalt har bolaget 1800 anställda.

Läs mer om MFS

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

 

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.