Företag Privat

Movestic Fastigheter

Movestic Fastigheter förvaltas av norska Odin Förvaltning AS och investeringar görs i nordiska fastighetsbolag.

Ansvarig förvaltare är Øystein Bogfjellmo. Fonden placerar i företag som är börsnoterade, har huvudkontor eller ursprung i Sverige, Norge, Finland eller Danmark, och som huvudsakligen bedriver verksamhet i eller med fastigheter. Alla investeringar sker i börsnoterade bolag som äger olika typer av fastigheter såsom kontor, hotell, köpcenter och lager. Typiskt för fastighetsbolag är förutsägbar, stabil och god intjäning.

Fonden är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Avsikten är att placera i företag vars aktiekurs är lägre än vad förvaltaren anser är företagets verkliga värde.

Fondavgift: 1,60 %

Om förvaltarbolaget

Odin Fonder är en av Nordens ledande fondförvaltare och har cirka 41 miljarder kronor i förvaltat kapital. Odin Fonder, som är ett helägt dotterbolag till Sparebank 1 Gruppen AS, har en lång historia med fokus på aktiv och ansvarsfull förvaltning och långsiktigt värdeskapande. Fondbolaget har cirka 70 anställda i Oslo, Stockholm, Göteborg och Helsingfors.

Läs mer om Odin Fonder

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.