Företag Privat

Movestic Europa

Movestic Europa förvaltas av BMO Global Asset Management och investerar i stora och medelstora europeiska bolag.

Ansvarig förvaltare är Sacha El Khoury. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori.

Fondavgift: 1,30 %

Om förvaltarbolaget

BMO Global Asset Management är en global kapitalförvaltare med 26 kontor i 14 länder. Bank of Montreal (BMO) etablerades år 1817 i Kanada och är Kanadas äldsta bank. BMO Financial Group är noterat på NYSE och har 47 000 anställda globalt. Bolaget har huvudkontor i Toronto, Kanada och erbjuder ett brett utbud av förvaltningsprodukter. Bolaget var en pionjär inom hållbara investeringar som idag är en integrerad del i förvaltningen.

Läs mer om BMO Global Asset Management

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.