Företag Privat

Movestic Europa Småbolag

Movestic Europa Småbolag förvaltas av Parvest som ingår i BNP Paribas. Damien Kohler är ytterst ansvarig för fonden och har en utmärkt historik inom förvaltning av Europafonder. Även den mycket välmeriterade Fiona Wills ingår i det dedikerade teamet på sex personer.

Movestic Europa Småbolag inriktar sig på välskötta små och medelstora bolag. Fonden gör medvetet investeringar som avviker från index. Det innebär att fonden tar en hög aktiv risk och därmed har möjlighet att ge en högre avkastning än genomsnittet för sin kategori.

Fondavgift: 1,50 %

 

Om förvaltarbolaget

Parvest ingår i den franska bankkoncernen BNP Paribas som är en av Europas största finansiella aktörer och har omkring 185 000 anställda. Parvest förvaltar cirka 548 miljarder Euro.

Läs mer om Parvest

Basfakta för investerare (KIID)

Fondinformation

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.