Företag Privat

Movestics egna fonder – flexibel förvaltning för en bra pension

Våra egna fonder förvaltas av marknadens ledande förvaltare som är handplockade för sin framgångsrika aktiva förvaltning. För att du ska känna dig trygg med att den bäst lämpade förvaltaren sitter vid rodret ser vi över förvaltningen av fonderna regelbundet och agerar snabbt om vi märker att förvaltningen kan skötas ännu bättre. Det gör att du kan luta dig tillbaka och känna dig trygg med att fonderna du valt har de bästa av förutsättningar att lyckas.

Du kan välja fonderna för både fond- och depåförsäkring.

Movestic Europa Småbolag

Movestic Europa Småbolag förvaltas av Parvest som ingår i BNP Paribas och inriktar sig på välskötta små och medelstora bolag.

Movestic Global

Movestic Global förvaltas av Massachusetts Financial Services (MFS), som är en av världens ledande aktiefondförvaltare. Fonden investerar i aktier över hela världen.


Movestic Korta Räntor Plus

Movestic Korta Räntor Plus förvaltas av Evli. Fonden investerar i en mix av statspapper och företagsobligationer med genomsnittliga löptider på två och ett halvt år.

Movestic Sverige

Movestic Sverige förvaltas av Lannebo Fonder som är en av Sveriges bästa förvaltarbolag. Fonden investerar i välskötta bolag på Stockholmsbörsen.


Movestic Europa

Movestic Europa förvaltas av BMO Global Asset Management och investerar i Europeiska stora och medelstora bolag.

Movestic Globala Tillväxtmarknader

Movestic Globala Tillväxtmarknader förvaltas av amerikanska Van Eck. Förvaltaren heter David Semple och har lång erfarenhet inom tillväxtförvaltning. I teamet ingår även tre andra förvaltare.


Movestic Sverige Småbolag

Movestic Sverige Småbolag förvaltas av Carnegie Fonder. Förvaltare är Viktor Henriksson som har lång erfarenhet av förvaltning, bland annat genom 4:e AP-fonden.

Movestic Fastigheter

Movestic Fastigheter förvaltas av norska Odin Förvaltning AS och investering görs i nordiska fastighetsbolag.


Movestic Healthcare

Movestic Healthcare förvaltas av AXA Framlington, ett brittiskt dotterbolag till AXA och investerar i bolag kopplade till läkemedels- och hälsovårdsindustrin.

Läs mer

Movesticfonderna är registrerade i Luxemburg i en så kallad SICAV-struktur. Det är en fondmarknad som flertalet svenska och europeiska försäkringsbolag och banker använder sig av. Där har Movestics kunder cirka 16 miljarder i förvaltat kapital, fördelat på ett 30-tal fonder.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.