Företag Privat

Hållbarhet

Vi på Movestic är övertygade om att fokus på hållbarhet, miljö och etik går hand i hand med långsiktigt god avkastning.

Det ska vara lätt för dig att spara hållbart

Movestic erbjuder många fonder med hållbar och/eller etisk inriktning. Fonderna är utvalda för dig som vill placera ditt sparande utifrån hållbara kriterier, antingen genom att fonderna aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller på andra sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

 

Så här gör vi det enklare

för dig att välja hållbart

HållbarhetsprofilenHållbarhetsprofilen
Genom att klicka på den här symbolen i fondlistan får du en enkel sammanfattning om hur fonder arbetar med ansvarsfullt ägande.
Läs mer hos Swesif

Morningstar Sustainability RatingMorningstars hållbarhetsbetyg
Morningstars hållbarhetsbetyg visas i fondlistan och anger hur hållbart en fonds innehav är jämfört med andra fonder inom samma kategori.
Läs mer hos Morningstar

Movestics guide till hållbarhet
Movestics guide till hållbara fondval
För dig som vill få en samlad bild av våra fonders hållbarhetsarbete finns vår Hållbarhetssammanställning. Där hittar du även Movestics egna hållbarhetsbetyg.

Här är den.

Vill du ha hjälp med fondvalen? Då har vi Movestic Hållbarhet - ett fondpaket som består av ränte- och aktiefonder med hållbar inriktning.

Drastiska ändringar i Morningstars hållbarhetsbetyg

Sedan 2016 redovisar vi Morningstars hållbarhetsbetyg i form av jordglober i våra fondlistor. Betyget baseras på hur hållbara fondernas innehav anses vara i förhållande till konkurrenterna. Nu utvecklar Morningstar metodiken vilket gör att vissa fonder kan få drastiskt ändrade betyg.

Förändringen innebär bland annat att fonderna kommer att jämföras inom en större grupp av fonder. Bredare kategorier innebär enligt Morningstar en större mångfald. ”Fonder som idag betygsätts i en Morningstar kategori där börsföretagen generellt har hög hållbarhet kommer att tjäna på förändringen, medan till exempel många Rysslandsfonder och Turkietfonder kommer att få lägre betyg.” skriver Morningstar på sin hemsida. Samtidigt höjs gränsen för att kunna beräkna ett hållbarhetsvärde från nuvarande nivå på att Sustainalytics analyser täcker minst 50 procent av fondens portfölj till minst 67 procent. Detta innebär att vissa fonder med exempelvis småbolagsinriktning eller inriktning på enskilda branscher förlorar sina betyg.

Läs mer


Så här jobbar vi med hållbarhet

Påverkan

 • Vi har högt ställda hållbarhetskrav i våra investeringsriktlinjer.

 • Vi utvärderar årligen de fondbolag som finns på vår plattform. Det innebär att vi visar fondbolagen hur de står sig i förhållande till sina konkurrenter och ställer krav på utveckling. Resultatet av detta arbete – inklusive Movestics eget hållbarhetsbetyg - kan du läsa om i Movestics Hållbarhetssammanställning.

 • Vi uppmuntrar fondbolagen att vara aktiva ägare, att rösta på bolagsstämmor och att föra såväl förebyggande som reaktiva dialoger kring hållbarhet med bolagen de äger.

 • Vi ser helst att fondbolagen har signerat UNPRI eller att de påbörjat en process för att göra det.

 • Vi uppmuntrar samtliga fondbolag att bli medlemmar i Swesif (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) och att deklarera sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen.

Granskning av innehav

Fondbolagen i Movestics fondutbud granskar sina aktuella och potentiella innehav på olika sätt, och granskningen har också olika syften för olika aktörer. Här listar vi några exempel på strategier:

 • Påverkan: granskning sker för att försöka få bolag som bryter mot konventioner och normer att utveckla sig i positiv riktning.
 • Exkludering: bolag som bryter mot fastställda kriterier väljs bort
 • Inkludering: bolag väljs in på grund av deras starka hållbarhetsfokus eller för att de är aktiva inom branscher som anses bidra till långsiktig hållbarhet

Vilken strategi de olika fonderna använder sig av syns i Hållbarhetsprofilen.

Våra egna fonder granskas av Movestic Kapitalförvaltning. Granskningen görs utifrån följande parametrar:

 • Kontroversiella vapen
 • Kärnvapen
 • Internationella normer

Bolag involverade i produktion eller distribution av kontroversiella vapen och kärnvapen utesluts ur fondportföljerna. Bolag som kränker internationella normer kan, om dialogen inte får önskvärd verkan, leda till uteslutning. 

Med start i juni 2018 kommer även bolag med mer än fem procent av sin omsättning från produktion av nedanstående att uteslutas ur portföljerna:

 • Tobak
 • Pornografi
 • Fossila bränslen
 • Vapen

Granskningen genomförs med hjälp av ISS/Ethix. Mer om ISS-Ethix kan du läsa här.

Medlemskap och samarbeten