Företag Privat

Hållbarhet

Vi på Movestic vet värdet av långsiktighet eftersom vi verkar i en förtroendebransch som skapar värden och trygghet för våra kunder både nu och i framtiden. Vi är övertygade om att fokus på hållbarhet, miljö och etik tillför långsiktiga värden för fondspararare. Därför är hållbarhet en integrerad del av vår investeringsanalys eftersom vi är övertygade om att företag som arbetar långsiktigt med hållbarhet kommer att vara mer framgångsrika över tid.

Det ska vara lätt för dig att spara hållbart

Movestic erbjuder många fonder med hållbar och/eller etisk inriktning. Fonderna är utvalda för dig som vill placera ditt sparande utifrån hållbara kriterier, antingen genom att fonderna aktivt exkluderar vissa typer av investeringar eller på andra sätt arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor.

Så här gör vi det enklare för dig att välja hållbart:


Hållbarhetsprofilen

Fonder märkta med den här symbolen är med i Hållbarhetsprofilen som ger en sammanfattning av hur olika fonder arbetar med ansvarsfullt ägande utifrån de tre grundprinciperna; Välja in, Välja bort och Påverka. Här kan du själv läsa om fondens hållbarhetsarbete. Merparten av fonderna i vårt utbud har gjort denna självdeklaration.

Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Sustainability Rating, som visas med jordglober i fondlistan, ger dig en sammanfattande bild av hur hållbar en fonds innehav är i förhållande till andra fonders innehav inom samma fondkategori. Betygsättningen tar ingen hänsyn till fondbolagens eventuella påverkansarbete.

Hållbara sparlösningar

Hos Movestic kan du enkelt själv sätta ihop en komplett portfölj av hållbara fonder. Vill du hellre ha hjälp med fondvalen kan du istället välja Movestic Hållbarhet - ett fondpaket som består av ränte- och aktiefonder med hållbar inriktning.Så här jobbar vi med hållbarhet

Påverkan

 • Vi har högt ställda hållbarhetskrav i våra investeringsriktlinjer, bland annat ska minst 75 procent av vårt ordinarie fondutbud vara hållbart.

 • Vi utvärderar årligen de fondbolag som finns på vår plattform. Det innebär att vi visar fondbolagen hur de står sig i förhållande till sina konkurrenter och ställer krav på utveckling. Resultatet av detta arbete – inklusive Movestics eget hållbarhetsbetyg - kan du läsa om i Movestics Hållbarhetssammanställning (pdf)

 • Vi uppmuntrar fondbolagen att vara aktiva ägare, att rösta på bolagsstämmor och att föra såväl förebyggande som reaktiva dialoger kring hållbarhet med bolagen de äger.

 • Vi ser helst att fondbolagen har signerat UNPRI eller att de påbörjat en process för att göra det.

 • Vi uppmuntrar samtliga fondbolag att bli medlemmar i Swesif (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar) och att deklarera sitt hållbarhetsarbete i Hållbarhetsprofilen.

Granskning av innehav

Fondbolagen i Movestics fondutbud granskar sina aktuella och potentiella innehav på olika sätt, och granskningen har också olika syften för olika aktörer. Här listar vi några exempel på strategier:

 • Påverkan: granskning sker för att försöka få bolag som bryter mot konventioner och normer att utveckla sig i positiv riktning.
 • Exkludering: bolag som bryter mot fastställda kriterier väljs bort
 • Inkludering: bolag väljs in på grund av deras starka hållbarhetsfokus eller för att de är aktiva inom branscher som anses bidra till långsiktig hållbarhet

Vilken strategi de olika fonderna använder sig av syns i Hållbarhetsprofilen.

Våra egna fonder granskas av Movestic Kapitalförvaltning. Granskningen görs utifrån följande parametrar:

 • Kontroversiella vapen (antipersonella minor och klusterbomber)
 • Internationella normer
 • Kärnvapen

Kränkningar av internationella normer, involvering i kontroversiella vapenprogram eller distribution/produktion av kärnvapen kan, om dialogen inte får önskad verkan, leda till exkluderingar.

Granskningen genomförs med hjälp av ISS/Ethix. Mer om ISS-Ethix kan du läsa här.

Medlemskap och samarbeten