Företag Privat

Fondskolan

Den första svenska fonden startades 1958. Sedan dess har antalet fonder exploderat. Idag sparar 76 procent av den vuxna befolkningen i fonder. 100 procent om man räknar med premiepensionen (PPM).

Det stora utbudet av fonder ger stora möjligheter, men kräver också mer av dig som fondsparare. Även om vi tycker att fondsparande är den oöverträffat bästa sparformen för många svenskar, så är det viktigt att du tänker igenom hur du väljer fonder. Du bör även fundera på om du vill göra det på egen hand eller om du vill låta någon annan sköta det åt dig. 

Här är några gyllene regler för hur man ska tänka som fondsparare:

A. Välj en bra fondförvaltare 

Investera i fonder hos en förvaltare med väldokumenterad kompetens och bra, historiska resultat 

B. Sprid riskerna i olika fonder

Fördela ditt sparande i olika fondtyper, regioner och branscher för att undvika för stora risker. Lägg alltså inte alla ägg i samma korg!

C. Se över och justera dina fondval 

Tänk efter hur stora händelser i Sverige och i omvärlden kan komma att påverka de fonder som du har valt. 

A. Välj en bra fondförvaltare

Hur framgångsrik en fond är handlar mycket om vem som förvaltar den.

En bra fondförvaltare kännetecknas bland annat av: 

  • att förvaltaren och fondbolaget håller en hög kvalitet, till exempel genom att ha goda resultat i sin förvaltning, men ännu viktigare; att förvaltaren har förutsättningar att skapa mervärde framöver.
  • att förvaltningsmetoden har god kvalitet i sig och passar för fondens marknad

När du väljer en fond i Movestics utbud har vi redan säkerställt att fonderna och deras förvaltare har god kvalitet, bland annat utifrån ovanstående kriterier. Vi granskar hela tiden vårt fondutbud och byter regelbundet ut fonder, ifall de inte håller måttet. 

B. Sprid riskerna mellan olika fonder

Placera inte hela ditt kapital i en enda fond utan fördela det mellan olika fonder så att du undviker onödig risk.
Minska riskerna med placeringar i olika tillgångsslag (diversifiering).

En av grunderna i modern fondanalys är att hitta fonder med avkastningsmönster som kompletterar varandra. Idealet är att ha fonder med så kallad negativ korrelation i en fondportfölj. Det innebär att den ena fonden ökar i värde när en annan sjunker, och vice versa. Man strävar efter att få en stabil värdeökning istället för starka svängningar med kraftiga värdeökningar som följs av kraftiga nedgångar. 

Det finns tyvärr ingen enkel formel för att hitta sådana mönster. I praktiken behöver man gång på gång uppdatera analysen och dra nya slutsatser från den senaste statistiken.

Anpassa din risk till hur länge du ska spara 

Vilken risk du vill ta beror på hur lång tid som du planerar att spara och vilken risk som du är beredd att ta. Ett vanligt råd är att minska risken i ditt pensionssparande när du närmar dig pensionsåldern. Öka då istället andelen fonder med låg risk för att säkra det kapital som du har sparat ihop. Om du har många år kvar till pensionen kan det, däremot, vara lämpligt att ta en större risk för att i gengäld få chans till hög avkastning.

Minska riskerna med räntefonder och absolutavkastande fonder

Att välja räntefonder eller absolutavkastande fonder är ett annat sätt att minska risken i ditt sparande. Många anser att det är ett tryggare val att ha när börsen går ned men däremot inte när börsen går upp. 

Det svåra är att ”tajma börsen” på detta sätt, särskilt för en privatperson. Även för fondexperterna är det svårt att förutse hur börsen ska bete sig, men de har rimligen bättre förutsättningar och verktyg för att tolka marknadens signaler. Genom att välja olika aktivt förvaltade fonder och fondpaket tar du hjälp från experterna och ökar dina chanser att träffa rätt i svängningarna.

C. Håll koll på dina fondval

När du väl hittat en bra kombination av fonder, är det viktigt att du löpande ser över och justerar dina placeringar.
Marknaden förändras 

Världen och även finansmarknaden förändras - ibland i snabb takt - vilket påverkar den avkastning som både räntefonder, aktiefonder och alternativa investeringar ger. Du bör därför regelbundet se över ditt sparande och de fondval som du har gjort. En fond som gick bra för ett år sedan, kanske inte alls ger samma avkastning idag. Kanske har den nu rentav dåliga framtidsprognoser?

Fondernas samspel förändras

I en portfölj med bra riskspridning finns tillgångar som har olika avkastningsmönster. Hur två eller flera fonder passar ihop i en portfölj förändras när marknaden förändras. 

För en privatperson kan det vara svårt att veta hur man ska agera på en föränderlig marknad. Om du väljer något av våra fondpaket överlåter du fondbesluten till våra experter. De granskar hela tiden fonderna i fondpaketen och arbetar aktivt för att avkastningen på sikt ska bli så bra som möjligt.

Fondpaket för dig som vill ha hjälp.

Om du vill låta experter sköta dina fondplaceringar så är våra fondpaket något som kan passa dig. De ser då till att du har rätt fonder i rätt läge.

Våra fondpaket Bygga och Bevara är anpassade efter hur lång tid som du har kvar till pensionen. Bygga är till för dig som har många år kvar och vill bygga upp ett rejält kapital. Bevara riktar sig till den som närmar sig pensionen och vill säkra sitt ihopsparade kapital. Vi har även flera andra fondpaket som är specialanpassade efter hur mycket risk som du är beredd att ta och hur mycket avkastning som du vill ha chans till. 

Läs om våra fondpaket här.