Företag Privat

Fondpaket utifrån din riskaptit

Vi har tre paket som våra experter förvaltar utifrån den risk du önskar - Försiktig, Balanserad och Offensiv.

Den stora skillnaden mellan dessa tre paket är att Försiktig i normalfallet investerar två tredjedelar av kapitalet i ränte- och hedgefonder. Balanserad investerar 40-60 procent i aktiefonder och Offensiv investerar i normalfallet enbart i aktiefonder. Din försäkringsförmedlare hjälper dig att välja rätt. 

Multifond Försiktig

Kan vara något för dig som vill ha en trygg placering med långsiktigt stabil värdeutveckling.

Multifond Balanserad

Kan vara något för dig som är beredd att ta lite risk för att ha möjlighet till god avkastning.

Multifond Offensiv

Kan vara något för dig som vill ta lite högre risk för att öka möjligheten till högre avkastning.


Movestic Index

Movestic Index förvaltas av Movestic Kapitalförvaltning. Fonden investerar i indexfonder eller indexnära fonder och ger en global exponering med tyngdpunkt i Sverige.

Movestic Hållbarhet

Movestic Hållbarhet är lösningen för dig som vill investera både i aktier och i räntor - med fokus på hållbarhet


Våra fondpaket har många fördelar

Det finns några enkla grundregler för att lyckas med sitt fondsparande - välja bra fonder, sprida riskerna och se över och justera fondvalen.

Det är just detta våra experter gör åt dig när du väljer ett av våra färdiga fondpaket. I vår fondskola kan du läsa mer om varför förvaltningsfilosofin blivit så prisbelönt och framgångsrik samt vad du slipper tänka på när du låter våra experter förvalta ditt kapital. 

Till fondskolan

Historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Pengar som placeras i fonder kan såväl öka som minska i värde och det finns ingen garanti att få tillbaka hela det insatta kapitalet.