Företag Privat

Ta den enkla vägen till bred riskspridning

Med Movestic Avancera (tidigare Bygga och Bevara) och Stabil Utbetalning låter du våra experter ta hand om och vårda ditt kapital.

Bygga och Bevara har upphört och ersatts av Movestic Avancera. Läs mer om Movestic Avancera här!

Nyckeln till en långsiktigt stabil och hög avkastning är professionell riskspridning och kontinuerlig justering av denna

Vi har tagit fram Bygga för dig som har längre kvar till pension och som kommer att månadsspara i många år framöver. Bevara har vi tagit fram för dig som redan hunnit bygga upp ett kapital som du vill bevara och utveckla med lägre risk. Bygga och Bevara har gett hög avkastning i förhållande till paketens risknivå.

Till dig som får utbetalningar från din pension har vi även tagit fram Stabil Utbetalning. Med Stabil Utbetalning placeras ditt pensionskapital på ett tryggt sätt samtidigt som du har möjlighet till god avkastning.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Bygga - för pengar du kan låta växa länge

Om du är ute efter att bygga upp ett nytt kapital kan Bygga vara ett bra alternativ. I Bygga har du chans till högre avkastning, utan att behöva ta en allt för hög risk. Perfekt för ditt regelbundna sparande.

Bevara – för ditt redan upparbetade kapital

Om du vill bevara ett kapital som du redan arbetat upp, och samtidigt ha bra förutsättningar för att få det att växa ytterligare, kan Bevara vara ett bra alternativ för dig. Bevara är också lämplig om du har en klumpsumma att placera, och vill göra det med viss försiktighet.

Stabil Utbetalning - för dig som är pensionär

Om du är ute efter att ha god avkastning på ditt kapital även under utbetalningstiden, utan att behöva ta alltför stor risk, kan Stabil Utbetalning vara ett bra alternativ för dig. Enkelt, tryggt och stabilt.


Lyckas med ditt fondsparande

Det finns några enkla grundregler för att lyckas med sitt fondsparande - välja bra fonder, sprida riskerna och se över och justera fondvalen.

Det är just detta våra experter gör åt dig när du väljer ett av våra färdiga fondpaket. I vår fondskola kan du läsa mer om varför förvaltningsfilosofin blivit så prisbelönt och framgångsrik och vad du slipper tänka på när du låter våra experter förvalta ditt kapital. 

Till fondskolan

Var din egen förvaltare

Vi ger dig förutsättningarna att vara din egen förvaltare. Här får du en inblick i våra experters metod för placering i Bygga, Bevara och Stabil Utbetalning - gratis.

Du får professionell riskspridning, men ansvarar själv för att justera fördelningen i sparandet över tid. Här ser du den aktuella målallokeringen i Bygga, Bevara och Stabil Utbetalning. Samtliga nedanstående fonder är valbara i Movestics ordinarie utbud, men kommer i vissa delar att skilja sig från allokeringen i Bygga, Bevara och Stabil Utbetalning. Utgångspunkten är att efterlikna och följa fördelningen av tillgångar i respektive fondpaket.

Aktuell målallokering i Bygga 
Fond Fondtyp Viktning
Didner & Gerge Aktiefond Sverige  Aktiefond  7,5 %
Macquarie Asia New Stars Aktiefond  5 %
Öhman Etisk Index Japan Aktiefond 5 %
OPM Listed Private Equity  Aktiefond 7,5 %
Movestic Global Aktiefond 15 %
Schroder China A Räntefond 5 %
SEB Asset Selection Opportunistic  Hedgefond 10 %
Atlant Sharp Hedgefond 5 %
Movestic Healthcare Aktiefond 5 %
Movestic Globala Tillväxtmarknader Aktiefond 7,5%
Movestic Sverige Aktiefond 7,5 %
Lynx Dynamic Hedgefond 5 %
Muzinich America Yield  Räntefond 5 %
Dnb TMT Absolute Return  Hedgefond 5 %
Movestic Europa  Aktiefond 5 %

 

Aktuell målallokering i Bevara
Fond Fondtyp Viktning
Aktie-Ansvar Avkastningsfond Räntefond 10 %
JPM Income Opportunity Plus Räntefond  10 %
Templeton EM Bond  Räntefond 5% 
Öhman Företagsobligationsfond Räntefond 7 %
SEB Asset Selection Opportunistic Hedgefond 5 %
SEB Asset Selection Hedgefond 10 %
Movestic Global Aktiefond 15 %
Movestic Korta Räntor Plus Räntefond 10 %
Atlant Sharp Hedgefond 10 %
Lynx Dynamic Hedgefond 5 %
Öhman Realräntefond Räntefond 5 %
DNB Absolute Return Hedgefond 3 %
Standard Life Investments Global Total Return Credit Räntefond 5 %

 

 Aktuell målallokering Stabil Utbetalning  
Fond Fondtyp Viktning
Aktie-Ansvar Avkastningsfond Räntefond  20 %
Alfred Berg Obligation Plus Räntefond 5 %
Alfred Berg Penningmarknadsfond Räntefond 15 %
Atlant Sharp Hedgefond 10 %
Öhman Företagsobligationsfond Räntefond 5 %
JPM Income Opportunity Plus Räntefond  15 %
SEB Asset Selection Hedgefond 10 %
Movestic Korta Räntor Plus Räntefond 15 %