Företag Privat

Movestic Sjukförsäkring

- ekonomiskt skydd om du är sjuk länge

En sjukförsäkring botar dig inte, men det känns tryggt att ha ett extra ekonomiskt skydd om du blir långvarigt sjukskriven. Normalt klarar du en kortare tids sjukdom men det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning för dig och din familj.
Sjukförsäkringen kan ge dig:
  • Månadsersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga oavsett om skadan uppkommit genom sjukdom eller olycksfall
  • Ersättning som beror på graden av din arbetsoförmåga. Du kan få ersättning redan vid 25% arbetsoförmåga.

Vi erbjuder flera varianter av sjukförsäkringar, som du kan teckna via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund. Prata med din förmedlare om vilken som passar dig bäst. 

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.