Företag Privat

Movestic Sjukförsäkring

- ekonomiskt skydd om du är sjuk länge

Normalt klarar vi alla en kortare tids sjukdom, men det inkomstbortfall som en längre tids sjukdom medför blir ofta en ekonomisk påfrestning för dig och din familj.
Sjukförsäkringen kan ge dig:
  • Månadsersättning för inkomstbortfall vid arbetsoförmåga oavsett om skadan uppkommit genom sjukdom eller olycksfall
  • Ersättning som beror på graden av din arbetsoförmåga. Du kan få ersättning redan vid 25 procents arbetsoförmåga.

Vi erbjuder flera varianter av sjukförsäkringar, som du kan teckna via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund. Prata med din förmedlare om vilken som passar dig bäst. 

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.