Företag Privat

Movestic Premiebefrielse

- fortsätt pensionsspara även om du är sjuk

I allmänhet betalar din arbetsgivare inte pensionspremier ifall du blir långtidssjukskriven på grund av sjukdom eller olycksfall. Det kan få stora följder för hur stor din pension blir senare i livet. Med en premiebefrielseförsäkring fortlöper inbetalningarna till ditt pensionssparande.

Movestic tar över premieinbetalningen till din tjänstepensionsförsäkring om du blir långvarigt sjukskriven. Den ersättning som du får beror på din sjukskrivningsgrad och du får ersättning redan vid en 25-procentig nedsättning av din arbetsförmåga. 

Vi erbjuder premiebefrielseförsäkringen till dig som har möjlighet att teckna den via din arbetsgivare.  

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom och barnförsäkring

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.