Företag Privat

Movestic Premiebefrielse

- ger dig möjlighet att behålla ditt pensionssparande om du blir sjuk

Med Movestic premiebefrielseförsäkring bibehålls inbetalningarna till ditt pensionssparande om du inte kan arbeta på grund av långvarig sjukdom eller olycksfall.

Movestic tar över premieinbetalningen till ditt pensionssparande om du blir sjukskriven. Den ersättning du får är beroende av hur mycket du är sjukskriven och du får ersättning redan vid en 25-procentig nedsättning av din arbetsförmåga. 

Vi erbjuder premiebefrielseförsäkringen till dig som har möjlighet att teckna den via din arbetsgivare.  

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom och barnförsäkring

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.