Företag Privat

Movestic Olycksfallsförsäkring

- ekonomisk trygghet om olyckan är framme 

Ibland kan resultatet av en olycka vara ett blåmärke. Andra gånger kan det medföra att hela din livssituation förändras. I det senare fallet är det viktigt att ha en ekonomisk trygghet. En bra olycksfallsförsäkring kan bidra till detta.
Olycksfallsförsäkringen skyddar dig dygnet runt och kan ge dig:
  • Ersättning för invaliditet
  • Ersättning för kostnader som uppstår för t.ex. läkarbesök, medicin och resor
  • Du kan också få ersättning för tandskador, rehabilitering, hjälpmedel, sveda och värk, utseendemässiga skadeföljder som framträdande ärr 
  • En begravningshjälp betalas ut vid dödsfall om du avlider på grund av en skada som omfattas av försäkringen
  • Ytterligare ett skydd i form av en krisförsäkring som kan ge dig ersättning för samtalskontakt om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av en allvarlig olycka, överfall eller om din livspartner eller barn skulle avlida.  
Om du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår även:
  • Ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom
  • Begravningshjälp vid dödsfall på grund av sjukdom som omfattas av försäkringen.

Du kan teckna Movestic Olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund.

Vi erbjuder också livförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.