Företag Privat

Movestic Olycksfallsförsäkring

- ekonomisk trygghet om olyckan är framme 

Ibland kan resultatet av en olycka vara ett blåmärke. Andra gånger kan det medföra att hela tillvaron förändras. I det senare fallet är det viktigt att ha en ekonomisk trygghet. En bra olycksfallsförsäkring kan bidra till detta.
Olycksfallsförsäkringen skyddar dig dygnet runt och kan ge dig:
  • Ersättning för invaliditet
  • Ersättning för kostnader som uppstår för t.ex. läkarbesök, medicin och resor
  • Ersättning för tandskador, rehabilitering, hjälpmedel, sveda och värk, utseendemässiga skadeföljder som missprydande ärr 
  • Begravningshjälp vid dödsfall om du avlider på grund av en skada
  • Ytterligare skydd i form av en krisförsäkring som kan ge dig ersättning för samtalskontakt om du drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av en allvarlig olycka, överfall eller om din livspartner eller barn skulle avlida.  
Om du har en sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår även:
  • Ersättning för medicinsk invaliditet på grund av sjukdom
  • Begravningshjälp vid dödsfall på grund av sjukdom som omfattas av försäkringen.

Du kan teckna Movestic Olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund.

Vi erbjuder också livförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.