Företag Privat

Movestic Livförsäkring

- ekonomisk trygghet för dina nära

Om du skulle avlida får det naturligtvis stora konsekvenser för personer i din omgivning. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten men den kan lindra den ekonomiska omställningen för dina nära.
Vår livförsäkring ger din familj:
  • En ekonomisk trygghet om du avlider. Den kan exempelvis göra det möjligt för dina efterlevande att bo kvar i bostaden. Vi tillämpar ingen åldersreduktion - ditt försäkringsbelopp betalas ut till 100 procent oavsett ålder.
Har du en gruppförsäkring kan den dessutom ge dig:
  • Ett förtidskapital som ger dig ett skattefritt engångsbelopp om du efter en bestämd tid inte kommer att kunna arbeta mer än halvtid.
  • Ett barnskydd, som kan ge ersättning om ditt barn avlider eller blir helt och varaktigt arbetsoförmöget före 18 års ålder.
Du kan också ha följande skydd för dina efterlevande: 
  • Efterlevandeskydd - en ersättning som betalas till dina efterlevande om du avlider innan du gått i pension. Beloppet som betalas ut är det högsta av det avtalade efterlevandeskyddet och 101 % av värdet på din tjänstepension. Avlider du efter vi börjat betala ut pension fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare. Du kan teckna efterlevandeskydd när du har din tjänstepension hos Movestic. 
  • Familjepension - en livförsäkring där ett överenskommet belopp betalas ut till dina efterlevande om du avlider. Utbetalningar sker månadsvis under 5, 10 eller 15 år. 
  • Återbetalningsskydd - en ersättning som betalas ut till dina efterlevande om du avlider. Ersättningen är 101 % av värdet på din tjänstepension. 
Hur skaffar jag en Livförsäkring hos Movestic?
  • Du kan teckna en livförsäkring individuellt, via din arbetsgivare, din organisation och ditt förbund.

Vi erbjuder också olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.