Företag Privat

Movestic Livförsäkring

- ekonomisk trygghet för dina nära

En livförsäkring kan lindra den ekonomiska omställningen för dina nära.
Vår livförsäkring ger din familj:
  • En ekonomisk trygghet om du skulle avlida. Livförsäkringen kan göra det möjligt för dina efterlevande att bo kvar i bostaden. Vi tillämpar ingen åldersreduktion - ditt försäkringsbelopp betalas ut till 100 procent oavsett ålder.
Har du en gruppförsäkring kan den dessutom ge dig:
  • Ett förtidskapital som ger dig ett skattefritt engångsbelopp om du blir arbetsoförmögen och inte kan arbeta mer än halvtid.
  • Ett barnskydd, som kan ge ersättning om ditt barn avlider eller blir helt och varaktigt arbetsoförmöget före 18 års ålder.
Du kan också ha följande skydd för dina efterlevande: 
  • Efterlevandeskydd som betalas till dina efterlevande om du avlider innan du har gått i pension. Beloppet som betalas ut är det högsta av det avtalade efterlevandeskyddet och 101% av värdet av ditt pensionskapital. Avlider du efter att vi har börjat betala ut pension fortsätter utbetalningarna till dina förmånstagare. Du kan teckna efterlevandeskydd när du har din tjänstepension hos Movestic. 
  • Familjepension - en livförsäkring där ett överenskommet belopp betalas ut till dina efterlevande om du skulle gå bort. Utbetalningar sker månadsvis under 5, 10 eller 15 år. 
  • Återbetalningsskydd - en ersättning som betalas ut till dina efterlevande om du avlider. Ersättningen är 101% av värdet på din tjänstepension. 
Hur skaffar jag en livförsäkring hos Movestic?
  • Du kan teckna en livförsäkring individuellt, via din arbetsgivare, din organisation och ditt förbund.

Vi erbjuder också olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom, barnförsäkring och premiebefrielse

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.