Företag Privat

Movestic Barnförsäkring

- stöd om ditt barn drabbas av olycksfall eller sjukdom

Barn som drabbas av olycksfall eller sjukdom har oftast ett sämre försäkringsskydd än vuxna. Skolan eller förskolan har försäkring för eleverna, men den försäkringen gäller alltför ofta bara under skoltid. Därför är det viktigt att ditt barn har en barnförsäkring som gäller dygnet runt och även ger skydd vid sjukdom.
En barnförsäkring kan ge:
  • Ersättning för invaliditet vid bestående funktionsproblem eller varaktig arbetsoförmåga efter en olycka eller sjukdom
  • Vid olycksfall lämnas ersättning för kostnader som uppstår t.ex. för läkemedel, medicin, resor, tandskador och rehabilitering
  • Ersättning vid dödsfall om barnet avlider på grund av en skada som omfattas av försäkringen
  • Ersättning om barnet måste vårdas på sjukhus eller i hemmet under en längre tid
  • Krisstöd om barnet drabbas av ett traumatiskt tillstånd på grund av en allvarlig olycka, överfall eller om en nära anhörig till barnet skulle avlida 
  • Du betalar bara en premie oavsett antal barn. Försäkringen omfattar alla dina arvsberättigade barn upp till 25 års ålder. Även make/maka/sambos barn omfattas om de bor på samma adress som du.

Vi erbjuder barnförsäkringen till dig som har möjlighet att teckna den via din arbetsgivare, din organisation eller ditt förbund.

Vi erbjuder också livförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, Allvarlig Sjukdom och premiebefrielse

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Personlig rådgivning utgår från dig och dina behov.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.