Företag Privat

Movestic Allvarlig Sjukdom

- ger ekonomiskt stöd om du blir allvarligt sjuk

Med Movestic Allvarlig Sjukdom får du ekonomiskt stöd i form av ett skattefritt engångsbelopp om du blir sjuk i en allvarlig sjukdom.

En allvarlig sjukdom kan medföra att din livssituation förändras dramatiskt. Movestic Allvarlig sjukdom syftar till att underlätta den omställning som insjuknande i en allvarlig sjukdom kan medföra ekonomiskt.

Försäkringen Allvarlig Sjukdom kan ge dig:

Ekonomiskt stöd i form av skattefri ersättning vid vissa sjukdomar, exempelvis vissa cancerformer, stroke, hjärtinfarkt, multipel skleros och viss hjärt- och kärlkirurgi.

Vi erbjuder också sjukförsäkringolycksfallsförsäkring, sjukförsäkring, sjukvårdsförsäkring, barnförsäkring och premiebefrielse

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.

Med professionell rådgivning ökar du din och din familjs ekonomiska trygghet.

Kontakta din försäkringsförmedlare redan idag. Kontakta oss om du saknar förmedlare.