Företag Privat

Livförsäkring - ekonomisk trygghet för efterlevande vid dödsfall

Om du avlider får det naturligtvis stora konsekvenser för personer i din omgivning. En livförsäkring kan aldrig kompensera den mänskliga förlusten men den kan lindra den ekonomiska omställningen som uppstår för dina efterlevande.

Olyckfallsförsäkring - gör dig förberedd om olyckan är framme

Ibland kan resultatet av en olycka vara ett blåmärke. Andra gånger kan det medföra att hela din livssituation förändras. I det senare fallet är det viktigt att ha en ekonomisk trygghet. En bra olycksfallsförsäkring kan bidra till detta.

Sjukvårdsförsäkring - professionell och snabb hjälp vid behov av vård

Du kan inte försäkra dig mot sjukdomar men tillgång till snabb vård kan innebära att en sjukdom upptäcks i ett tidigt skede och snabbt får den behandling som behövs. Sjukvårdsförsäkringen erbjuder privatvård till mycket bra villkor. Du blir väl omhändertagen av professionell sjukvårdsservice, som ger snabb och effektiv hjälp.