Företag Privat

Nu förändrar vi våra fakturor

Vi har lyssnat på våra kunder och genomfört förbättringar för att göra våra fakturor tydligare och enklare. Förutom utseendet görs några förändringar i våra aviseringsrutiner som vi hoppas ska förenkla för dig.

Premiejusteringar

Justeringar av premier som avser perioder tillbaka i tiden, förändras så att endast mellanskillnaden som fakturerats redovisas i fakturaspecifikationen. I äldre fakturor visades vad som tidigare inbetalats samt vilken premie som borde betalats efter genomförd justering.

Påminnelser

Påminnelser skickas som separat faktura och påminner endast om föregående obetalda faktura. Det innebär att en påminnelse inte längre kan bestå av flera obetalda fakturor.

Överinbetalning

Om du av misstag betalar in för mycket skickar vi ut ett överskottsmeddelande som visar vad som betalats in. Det överskott som uppstår krediteras på nästkommande faktura om du inte väljer att ansluta ett konto för återbetalning.

Anslut ett konto

Du kan ansluta ett konto till ditt avtal, vilket innebär att om ett överskott uppstår i samband med inbetalning så återbetalas det automatiskt ut till kontot. Om du vill ansluta ett konto för eventuella framtida återbetalningar av överskott, är du välkommen att höra av dig till oss.

Förfallodag

Förfallodag ändras till att vara den sista bankdagen i månaden, istället för den 28:e.

 

Hur fungerar premieändring för perioder tillbaka i tiden?

Vid retroaktiv premieändring, som avser perioder tillbaka i tiden, så kommer mellanskillnaden från den gamla sparpremien och den nya sparpremien att redovisas för just de perioder justeringen avsåg. Den nya premien för sparande kommer därför inte att visas retroaktivt i sin helhet utan bara mellanskillnaden.

Exempel:

Inför aviseringen för mars har det skett en förändring på en försäkring som höjer premien från 5 000 kr till 6 000 kr. Ändringen ska gälla från 1 januari. Vi kommer då att ta betalt och redovisa 1 000 kr extra för januari och februari samt 6 000 kr för mars. Detsamma gäller vid sänkning av sparpremie, men då med negativa belopp.

Vad menas med avanmälan?

Avanmälan innebär att en försäkring avslutas och premieinbetalningarna upphör. Om en försäkring avslutas retroaktivt återbetalas de premier som redan betalats in för perioderna efter avslutsdatum. Du behöver därför inte själva göra något för att få tillbaka dessa premier.

Vad händer när det finns ett överskott på fakturan?

Om det finns ett överskott från föregående faktura så kommer detta visas under denna post i fakturaspecifikationen. Önskar du få framtida överskott utbetalda istället för att avräknas på kommande fakturor så kan du välja att koppla ett konto för utbetalning till ditt avtal. Kontakta oss på Movestic för mer information.

Varför har jag fått en faktura och samtidigt en påminnelse?

Om en faktura fortfarande är obetald vid tidpunkten för nästa fakturering, så kommer vi att skicka en ny separat faktura för kommande period tillsammans med en påminnelsefaktura för den tidigare obetalda fakturan.

Exempel:

Den 8:e i månad 1 skickas faktura 1. Är faktura 1 fortfarande obetald den 8:e månad 2 så skapas det en påminnelsefaktura på faktura 1 som skickas tillsammans med faktura 2.

Om både faktura 1 och 2 är obetalda den 8:e månad 3 så kommer vi att skicka ut en sista påminnelse på faktura 1, en påminnelse på faktura 2 och en ny faktura 3.

Om den sista påminnelsen för faktura 1 denna gång inte betalas så kommer avtalet att sägas upp.

Jag har fått en faktura som inte ska betalas, vad innebär det?

Har du fått ett negativt totalbelopp på fakturan så kommer beloppet att betalas ut om du har anmält ett konto för utbetalning till oss sedan tidigare. Har du inte ett utbetalningskonto så kommer beloppet att krediteras på nästkommande faktura och redovisas under posten Överskott från föregående faktura.

Varför har jag fått ett meddelande om överskott?

Har du fått ett överskottsmeddelande så beror det på att du har betalt in ett belopp som överstiger det fakturerade beloppet. Om du har anmält ett konto för utbetalning till oss sedan tidigare kommer överskottet att betalas ut. Har du inte ett utbetalningskonto så kommer beloppet att krediteras på nästkommande faktura och redovisas under posten Överskott från föregående faktura.