Företag Privat

Alternativa investeringar
– så investerar du i annat än aktier och räntor

Förutom aktier och räntor kan det vara klokt att investera i sådant som inte följer börsens och räntemarknadens upp- och nedgångar. Åtminstone inte i samma utsträckning. Det är ett sätt att sprida riskerna i ditt sparande och därmed skydda din pension. Här listar vi några av de vanligaste alternativen för fondsparande.

Hedgefonder

Hedgefonder har friare regler för sina placeringar än traditionella fonder och har därmed möjlighet att skapa positiv avkastning oavsett hur marknaderna utvecklas. En hedgefond kan använda sig av långa och korta positioner, belåning och placeringar i olika typer av derivat. Det gör man genom att sälja ett lånat innehav i syfte att köpa tillbaka det när innehavet sjunkit i värde, och på så vis tjäna pengar på mel­lanskillnaden. Detta kallas även för att blanka. En hedgefond kan ha både låg och hög risk beroende strategi, och de många placeringsmöjligheterna gör att förvaltarens skick­lighet har stor inverkan på hedgefondens prestation.

Movestic erbjuder:

▶Alfakraft Axiom
▶Lynx Dynamic
▶SEB Asset Selection
▶Atlant Sharp
▶Norron Select
▶DNB TMT
▶OPM Absolut Managers

▶SEB Asset Selection
Opportunistic
▶Aktie-Ansvar Graal
▶Aktie ansvar Graal
Offensiv
▶PriorNilsson yield
▶JPM Income Opp
Plus

 


Private Equity-fonder

Dessa fonder investerar i bolag som äger andra onoterade bolag. Sådana bolag påverkas mindre av börsens svängningar då de inte påverkas av investerarsentiment, allmän börsoro och kvartalsrapporteringar på samma sätt som bolag som är noterade på börser. Private equity-bolag som är noterade på börsen innehåller ofta en mängd olika underliggande investeringar med olika risk- och avkastningsprofil. Detta gör att riskerna sprids över flera typer av länder, sektorer och verksamheter.

Movestic erbjuder:

▶OPM Listed Private Equity:

 


Fastighetsfonder

Fastighetsfonder investerar i börsno­terade företag som äger olika typer av fastigheter såsom kontor, hotell och köpcenter. Fastighetsbolag har generellt sett stabila intäkter i form av hyror och har under de senaste åren uppvisat en stark värdeutveckling.

Movestic erbjuder:

▶Movestic Fastigheter

 


Råvarufonder

Fonder som investerar i råvaror investe­rar i bolag som på ett eller annat sätt drar nytta av prisutvecklingen för en eller flera råvaror. Fonderna kan exempelvis ha exponering mot energi (olja, el, gas) eller ädelmetaller såsom guld och silver. Ädel­metaller har historiskt erbjudit ett visst skydd mot inflation och dessutom visat låg korrelation med aktiemarknaden.

Movestic erbjuder:

▶MLIS Merril Lynch MLCX Com

 

 


Cat bonds

Katastrofobligationer, även kallade Cat bonds, är ett exempel på försäkrings-, klimat- och väderrelaterade investeringar. Sådana investeringar går ut på att bära olika försäkrings-, väder- och klimatrisker, till exempel risken för stora skador vid orkaner, jordbävningar eller översvämningar. Till följd av sin inriktning är avkastningen för denna typ av obligationer väldigt lågt korrelerad med aktiemarknaden. År då inga katastrofer inträffar eller då kostnaderna för dessa blir mindre än beräknat ger obligationerna positiv avkastning. Under år då skadorna efter katastrofer blir oväntat stora påverkas avkastningen negativt.

Movestic erbjuder:

▶Entropics Cat Bond Fund

 


Fondportföljer

För den som varken vill välja fonder eller aktivt följa upp fonder och deras utveckling på egen hand finns fondport­följer med olika risk och innehåll. Utifrån vald risk får investeraren en färdig mix av ränte-, aktie- och hedgefonder.

Movestic erbjuder:

▶Movestic Bevara
▶Movestic Bygga
▶Movestic Multifond Försiktig

▶Movestic Multifond
Balanserad

 

Varför alternativa investeringar?

Alternativa investeringar används oftast för att minska risken i sparandet eftersom de har en låg samverkan med vad som händer på aktie- och räntemarknaderna. På så vis kan de också ge chans till en ökad avkastning.

 

Vem passar alternativa investeringar för?

Alternativa investeringar passar dig som vill sprida dina risker genom att investera i något som inte påverkas lika mycket av aktie- och räntemarknaderna, och samtidigt få chans till god avkastning.

 

När är det läge för alternativa investeringar?

För att generellt sprida sina risker är alternativa investeringar alltid aktuella men intresset för dessa tillgångsslag brukar generellt öka när vi förväntar oss turbulens på marknaderna och därmed lägre avkastning på aktier men även räntor.

Hos Movestic hittar du ett brett utbud av alternativa investeringar.

I vår fondlista hittar du mer information om vilka alternativ vi erbjuder.

Till fondlistan
Hos Movestic hittar du ett brett utbud av alternativa investeringar.

I vår fondlista hittar du mer information om vilka alternativ vi erbjuder.

Till fondlistan